Studietilbod

Vi har opna for søking. Velkomen til studiebygda Volda!

Ditt søk ga 140 treff
Molde
Doktorgrad
1 semester
Volda
Heltid
Bachelorgrad
6 semester (3 år)
Volda
Heltid
Bachelorgrad
6 semester (3 år)
Volda
Deltid
Bachelorgrad
8 semester (4 år)
Deltid
Videreutdanning (masternivå)
1 semester
Deltid, Samlinger
Videreutdanning (masternivå)
1 semester
Deltid, Samlinger
Videreutdanning (masternivå)
1 semester
Heltid, Deltid, Nettstudium
Videreutdanning (bachelornivå)
4 semester (2 år)
Heltid, Samlinger
Videreutdanning (masternivå)
1 semester
Heltid
Mastergrad
4 semester (2 år)
Deltid
Mastergrad
8 semester (4 år)
Volda
Deltid, Nettstudium, Samlinger
Videreutdanning (bachelornivå)
2 semester (1 år)
Volda
Deltid, Nettstudium, Samlinger
Videreutdanning (bachelornivå)
2 semester (1 år)
Deltid
Videreutdanning (bachelornivå)
2 semester (1 år)
Volda
Deltid, Nettstudium, Samlinger
Videreutdanning (bachelornivå)
2 semester (1 år)
Heltid, Nettstudium
Videreutdanning (bachelornivå)
2 semester (1 år)
Deltid, Nettstudium
Videreutdanning (bachelornivå)
4 semester (2 år)
Heltid, Deltid, Samlinger
Fordjupingsstudium
2 semester (1 år)
Volda
Deltid
Årsstudium
4 semester (2 år)
Volda
Heltid
Årsstudium
2 semester (1 år)
Deltid, Nettstudium
Innføringsemne
1 semester
Deltid, Nettstudium
Innføringsemne
1 semester
Heltid, Deltid
Videreutdanning (bachelornivå)
2 semester (1 år)
Deltid, Nettstudium
Videreutdanning (bachelornivå)
1 semester
Volda
Heltid
Bachelorgrad
6 semester (3 år)
Heltid
Årsstudium
2 semester (1 år)
Heltid
Fordjupingsstudium
2 semester (1 år)
Volda
Heltid
Mastergrad, Yrkesutdanning
10 terminer (5 år)
Volda
Heltid
Mastergrad, Yrkesutdanning
10 terminer (5 år)
Heltid, Samlinger
Mastergrad
4 semester (2 år)
Deltid, Samlinger
Mastergrad
8 semester (4 år)
Deltid, Nettstudium, Samlinger
Videreutdanning (bachelornivå)
2 semester (1 år)
Volda
Heltid
Årsstudium
2 semester (1 år)
Heltid, Deltid, Nettstudium
Fordjupingsstudium
2 semester (1 år)
Volda
Heltid
Bachelorgrad
6 semester (3 år)
Heltid, Deltid, Nettstudium
Videreutdanning (bachelornivå)
2 semester (1 år)
Heltid, Nettstudium
Videreutdanning (bachelornivå)
2 semester (1 år)
Deltid, Nettstudium
Videreutdanning (bachelornivå)
4 semester (2 år)
Volda
Heltid
Bachelorgrad
6 semester (3 år)
Volda
Heltid
Årsstudium
2 semester (1 år)
Heltid
Fordjupingsstudium
2 semester (1 år)
Deltid
Videreutdanning (bachelornivå)
2 semester (1 år)
Volda
Heltid
Bachelorgrad
6 semester (3 år)
Volda
Heltid
Bachelorgrad
6 semester (3 år)
Deltid, Nettstudium
Videreutdanning (bachelornivå)
1 semester
Heltid, Samlinger
Mastergrad
4 semester (2 år)
Deltid, Samlinger
Mastergrad
8 semester (4 år)
Volda
Heltid
Bachelorgrad
6 semester (3 år)
Heltid, Deltid
Videreutdanning (bachelornivå)
2 semester (1 år)
Volda
Heltid
Årsstudium
2 semester (1 år)
Deltid, Samlinger
Videreutdanning (masternivå)
2 semester (1 år)
Deltid, Samlinger
Videreutdanning (masternivå)
1 semester
Deltid, Samlinger
Videreutdanning (masternivå)
1 semester
Volda
Heltid
Mastergrad
4 semester (2 år)
Deltid
Videreutdanning (bachelornivå)
2 semester (1 år)
Deltid
Videreutdanning (bachelornivå)
2 semester (1 år)
Deltid, Samlinger
Videreutdanning (masternivå)
2 semester (1 år)
Deltid, Nettstudium, Samlinger
Videreutdanning (bachelornivå)
2 semester (1 år)
Deltid, Nettstudium, Samlinger
Videreutdanning (bachelornivå)
2 semester (1 år)
Deltid, Nettstudium, Samlinger
Videreutdanning (bachelornivå)
2 semester (1 år)
Volda
Deltid, Nettstudium, Samlinger
Videreutdanning (bachelornivå)
2 semester (1 år)
Deltid, Nettstudium, Samlinger
Videreutdanning (bachelornivå)
2 semester (1 år)
Deltid, Nettstudium, Samlinger
Videreutdanning (bachelornivå)
2 semester (1 år)
Volda
Deltid, Nettstudium, Samlinger
Videreutdanning (bachelornivå)
2 semester (1 år)
Volda
Heltid
Årsstudium
2 semester (1 år)
Volda
Heltid
Bachelorgrad
6 semester (3 år)
Volda
Heltid
Bachelorgrad
6 semester (3 år)
Volda
Heltid
Årsstudium
2 semester (1 år)
Deltid, Samlinger
Videreutdanning (masternivå)
1 semester
Deltid
Videreutdanning (masternivå)
1 semester
Volda
Heltid
Årsstudium
2 semester (1 år)
Volda
Heltid
Bachelorgrad
6 semester (3 år)
Samlinger
Videreutdanning (bachelornivå)
1 semester
Deltid
Fordjupingsstudium
1 semester
Deltid
Videreutdanning (bachelornivå)
2 semester (1 år)
Heltid, Deltid, Nettstudium, Samlinger
Videreutdanning (bachelornivå)
1 semester
Heltid, Deltid, Nettstudium, Samlinger
Videreutdanning (bachelornivå)
2 semester (1 år)
Heltid, Deltid, Nettstudium, Samlinger
Videreutdanning (bachelornivå)
1 semester
Deltid, Nettstudium, Samlinger
Videreutdanning (bachelornivå)
2 semester (1 år)
Heltid, Samlinger
Årsstudium
2 semester (1 år)
Deltid, Samlinger
Videreutdanning (masternivå)
2 semester (1 år)
Heltid, Deltid, Nettstudium
Fordjupingsstudium
2 semester (1 år)
Deltid, Nettstudium
Videreutdanning (bachelornivå)
4 semester (2 år)
Heltid, Nettstudium
Videreutdanning (bachelornivå)
2 semester (1 år)
Heltid, Samlinger
Årsstudium
2 semester (1 år)
Volda
Deltid, Samlinger
Årsstudium
4 semester (2 år)
Deltid, Nettstudium
Videreutdanning (bachelornivå)
2 semester (1 år)
Deltid, Samlinger
Fordjupingsstudium
2 semester (1 år)
Deltid, Samlinger
Videreutdanning (masternivå)
1 semester
Deltid, Nettstudium
Videreutdanning (bachelornivå)
2 semester (1 år)
Volda
Deltid, Nettstudium
Videreutdanning (bachelornivå)
2 semester (1 år)
Heltid, Samlinger
Mastergrad
4 semester (2 år)
Deltid, Samlinger
Mastergrad
8 semester (4 år)
Deltid, Samlinger
Videreutdanning (masternivå)
1 semester
Deltid, Nettstudium
Videreutdanning (bachelornivå)
2 semester (1 år)
Volda
Heltid
Bachelorgrad
6 semester (3 år)
Volda
Deltid, Samlinger
Videreutdanning (masternivå)
1 semester
Volda
Deltid, Samlinger
Videreutdanning (masternivå)
1 semester
Volda
Heltid
Bachelorgrad
6 semester (3 år)
Deltid, Samlinger
Yrkesutdanning
4 semester (2 år)
Heltid
Yrkesutdanning
2 semester (1 år)
Deltid, Samlinger
Yrkesutdanning
4 semester (2 år)
Deltid, Samlinger
Videreutdanning (masternivå)
1 semester
Deltid
Videreutdanning (bachelornivå)
1 semester
Deltid, Samlinger
Videreutdanning (masternivå)
1 semester
Deltid
Innføringsemne
1 semester
Volda
Heltid
Bachelorgrad
6 semester (3 år)
Heltid, Deltid, Nettstudium
Videreutdanning (bachelornivå)
2 semester (1 år)
Heltid, Deltid
Videreutdanning (bachelornivå)
2 semester (1 år)
Heltid, Nettstudium
Videreutdanning (bachelornivå)
2 semester (1 år)
Deltid, Nettstudium
Videreutdanning (bachelornivå)
4 semester (2 år)
Heltid, Deltid
Fordjupingsstudium
2 semester (1 år)
Heltid, Deltid, Nettstudium
Fordjupingsstudium
2 semester (1 år)
Volda
Heltid
Årsstudium
2 semester (1 år)
Deltid, Nettstudium, Samlinger
Videreutdanning (masternivå)
2 semester (1 år)
Volda
Deltid, Samlinger
Fordjupingsstudium
2 semester (1 år)
Deltid, Samlinger
Videreutdanning (masternivå)
2 semester (1 år)
Deltid, Samlinger
Videreutdanning (bachelornivå)
2 semester (1 år)
Deltid, Samlinger
Mastergrad
8 semester (4 år)
Heltid, Samlinger
Mastergrad
4 semester (2 år)
Volda
Heltid
Årsstudium
2 semester (1 år)
Deltid, Nettstudium
Videreutdanning (bachelornivå)
2 semester (1 år)
Deltid, Nettstudium
Videreutdanning (bachelornivå)
2 semester (1 år)
Volda
Heltid
Bachelorgrad
6 semester (3 år)
Volda
Heltid
Bachelorgrad
6 semester (3 år)
Heltid, Samlinger
Videreutdanning (masternivå)
2 semester (1 år)
Deltid, Samlinger
Videreutdanning (masternivå)
4 semester (2 år)
Volda
Heltid
Bachelorgrad
6 semester (3 år)
Deltid, Samlinger
Videreutdanning (masternivå)
1 semester
Volda
Deltid, Samlinger
Doktorgrad
2 semester (1 år)
Deltid
Fordjupingsstudium, Videreutdanning (bachelornivå)
2 semester (1 år)
Volda
Deltid, Samlinger
Videreutdanning (bachelornivå)
6 semester (3 år)
Deltid, Samlinger
Videreutdanning (masternivå)
1 semester
Deltid, Nettstudium
Videreutdanning (bachelornivå)
2 semester (1 år)
Deltid, Samlinger
Videreutdanning (bachelornivå)
2 semester (1 år)
Volda
Deltid, Samlinger
Videreutdanning (masternivå)
1 semester