KONTAKT OSS

Har du spørsmål om våre utdanningar, eller lurer du på korleis det er å bu i Volda?
Ta gjerne kontakt med ein av våre studentambassadørar, eller prøv deg som student for ein dag.

For informasjon om søking og opptak:
Tlf. 700 75 018
E-post: sok@hivolda.no

Høgskulen i Volda
Postboks 500, 6101 Volda
Telefon: 70 07 50 00
E-post: postmottak@hivolda.no

Meir informasjon