Film, populærkultur og livstolking

Vidareutdanninga gir kunnskap om og forståing for korleis film kan fungere som livstolking. I dagens samfunn har film og andre delar av populærkulturen ei vesentleg rolle i livet til mange menneske.

 • Organisering

  Deltid
  Samlingar
 • Studiepoeng

  15
 • Søknadsfrist

 • Startsemester

  Haust
 • Søknadskode

  4134

Studieinnhald

Studiet gir kunnskap om religionspedagogiske spørsmål knytt til religion og formidling av religiøs tradisjon i skulen eller i andre samanhengar. Det har tre hovuddelar:

 • Populærkultur, religion og livstolkning 
 • Film som livstolkning
 • Mediedidaktisk del med valgfri fordypning 

Opptakskrav

Generell studiekompetanse

Undervisningsmåtar og vurderingsordningar

Undervisninga er samlingsbasert med nettstøtte og nyttar undervisningsprogrammet Fronter. Samlingane er ved Det teologiske fakultetet i Oslo 14. – 15. september og 23. – 24. oktober 2017.

Les meir om vurderingsordningar og eksamen i emneplanen.

Aktuelle yrke og vidare studium

Studieprogrammet er særleg retta mot lærarar i skulen og tilsette i kyrkja som ønskjer å bruke film i religions- og livssynsundervisninga.