Praktisk informasjon

Praktisk informasjon
Bachelor i friluftsliv
Bachelor i språk og litteratur
Bachelor idrett
Bachelorgradsstudium i sosialt arbeid - barnevernspedagog
Bachelorgradsstudium i sosialt arbeid - sosionom
Barnehagelærarutdanning - deltid, Bachelorgrad
Barnehagelærarutdanning, bachelorgrad
Engelsk 1 for 1.-7. årssteg, Kompetanse for kvalitet. Praktisk informasjon.
Engelsk 1 for 5. -10. årstrinn. Kompetanse for kvalitet. Praktisk informasjon
Engelsk 2 for 5. - 10. årssteg, Kompetanse for kvalitet. Praktisk informasjon.
Engelsk 4 x 15 stp, Nettstudium
Engelsk fordjupning (ENG 201 og Bacheloroppgåve)
Engelsk årsstudium/English Year Course
Examen facultatum
Examen Philosophicum
Forvaltningsarbeid, nettstudium
Friluftsliv fordjuping
Helse- og sosialfag, Meistring og myndiggjering, mastergrad
Helsefag for sosialarbeidarar
Historie 2 x 15 stp, nettstudium
Historie 4 x 15 stp, nettstudium
Historie, bachelor
Historie, fordjuping
Historie, årsstudium
HUM101
HUM102
HUM103N
Idrett fordjuping
Journalistikk avis/nett, bachelorgradstudium
Journalistikk tv/radio, bachelorgradstudium
Kulturmøte, mastergrad
Kunst og handverk, bachelor
Kunst og handverk, deltid
Kunst og handverk, årsstudium
Ledelse i helse- og sosialtjenestene
Master i grunnskulelærarutdanning for trinn 1-7
Master i grunnskulelærarutdanning for trinn 5-10
Master in Media Practices
Mat, kosthald og helse, vidareutdanning
Mat, kultur og konservering, vidareutdanning
Matematikk 1 for 1. - 7. årssteg og Matematikk 1 for 5. - 10. årssteg, vidareutdanningar
Matematikk 2 for 1. - 7. årssteg og Matematikk 2 for 5. -10. årssteg, vidareutdanningar
Matematikk, vidareutdanning på masternivå
Matkultur og helse, årsstudium
Media, IKT og design - mediedesign, bachelorgrad
Mediekunnskap, årsstudium
MID Medieproduksjon - praktisk informasjon
Musikk - bachelorstudiet
Musikk - årsstudium
Naturfag 1 for 1.-7. årstrinn, videreutdanning for lærere
Naturfag 1 for 5.-10. årstrinn, videreutdanning for lærere
Naturguide
Norsk (nordisk) årsstudium, nettbasert
Norsk (nordisk) årsstudium, samlingsbasert
Norsk (nordisk), fordjupingsstudium
Norsk 2 lese- og skriveopplæring
Norsk som andrespråk og flerkulturell pedagogikk
Nynorsk skriftkultur - master
Offentlig rett, vidareutdanning/nettstudium
Om studiestart på Digital kompetanse i læring nettstudium (heiltid og deltid)
PhD-kurs
Planlegging og administrasjon, bachelorgrad
PR, kommunikasjon og media, bachelorgrad
Praktisk-pedagogisk utdanning deltid, allmennfag 2017 – 2019
Praktisk-pedagogisk utdanning deltid, yrkesfag 2017 – 2019
Praktisk-pedagogisk utdanning heiltid, allmennfag 2017 – 2018
Religion og livssyn, bachelorgrad
Religion, livssyn og etikk (RLE), 2 x 15 stp, Nettstudium, vidareutdanning
Religion, livssyn og etikk (RLE), 4 x 15 stp, Nettstudium, vidareutdanning
Religion, livssyn og etikk (RLE), 4 x 15 stp, Nettstudium, vidareutdanning/deltid
Religion, livssyn og etikk (RLE), årsstudium
Religion, livssyn og etikk fordjuping heiltid/deltid
Religion, livssyn og etikk fordjuping Heiltid/Deltid/Nett
Religion, livssyn og etikk, 2 x 15 stp.
Rettleiing for praksislærarar i barnehagen
Rettleiing/mentorutdanning 1, vidareutdanning
RUS - Samfunnsproblem, førebygging og behandling, vidareutdanning på masternivå
Samfunnsplanlegging og leiing, mastergrad
Skuleretta samfunnsfag 1, vidareutdanning
Skuleretta samfunnsfag 2, vidareutdanning
Spesialpedagogikk vidareutdanning på masternivå (deltid)
Spesialpedagogikk vidareutdanning på masternivå (heiltid)
Teater og drama (Bachelor)
Teater og drama (Vidareutdanning 1)
Teater og drama (Vidareutdanning 2)
Teater og drama (Årsstudium)
Undervisning og læring, mastergrad, deltid
Undervisning og læring, mastergrad, heiltid
Vidareutdanning for lærarar i norsk, språk og litteratur, nettstudium
Årsstudium friluftsliv/Bachelor i friluftsliv
Årsstudium idrett/ Bachelor i idrett
Årsstudium idrett/ Bachelor i idrett