Praktisk informasjon

Praktisk informasjon
Barnehagelærarutdanning - deltid, Bachelorgrad
Barnehagelærarutdanning, bachelorgrad
Engelsk 1 for 1.-7. årssteg, Kompetanse for kvalitet. Praktisk informasjon.
Engelsk 1 for 5. -10. årstrinn. Kompetanse for kvalitet. Praktisk informasjon
Engelsk 2 for 5. - 10. årssteg, Kompetanse for kvalitet. Praktisk informasjon.
Engelsk 4 x 15 stp, nettstudium
Forvaltningsarbeid, nettstudium
Helse- og sosialfag, Meistring og myndiggjering, mastergrad
Helsefag for sosialarbeidarar
Historie 2 x 15 stp, nettstudium
Historie 4 x 15 stp, nettstudium
Historie, bachelor
Historie, fordjuping
Historie, årsstudium
Kulturmøte, mastergrad
Ledelse i helse- og sosialtjenestene
Mat, kosthald og helse, vidareutdanning
Mat, kultur og konservering, vidareutdanning
Matematikk, vidareutdanning på masternivå
Matkultur og helse, årsstudium
Norsk (nordisk) årsstudium, nettbasert
Norsk (nordisk) årsstudium, samlingsbasert
Norsk (nordisk), fordjupingsstudium
Norsk som andrespråk og flerkulturell pedagogikk
Nynorsk skriftkultur - master
Offentlig rett, vidareutdanning/nettstudium
PhD-kurs
Planlegging og administrasjon, bachelorgrad
Religion, livssyn og etikk (RLE), 2 x 15 stp, Nettstudium, vidareutdanning
Religion, livssyn og etikk (RLE), 4 x 15 stp, Nettstudium, vidareutdanning/deltid
Religion, livssyn og etikk heiltid/deltid
Religion, livssyn og etikk Heiltid/Deltid/Nett
Rettleiing for praksislærarar i barnehagen
Rettleiing/mentorutdanning 1, vidareutdanning
RUS - Samfunnsproblem, førebygging og behandling, vidareutdanning på masternivå
Samfunnsplanlegging og leiing, mastergrad
Skuleretta samfunnsfag 1, vidareutdanning
Skuleretta samfunnsfag 2, vidareutdanning
Spesialpedagogikk vidareutdanning på masternivå (deltid)
Spesialpedagogikk vidareutdanning på masternivå (heiltid)
Teater og drama 1, vidareutdanning
Teater og drama 2, vidareutdanning
Undervisning og læring, mastergrad, deltid
Undervisning og læring, mastergrad, heiltid
Vidareutdanning for lærarar i norsk, språk og litteratur, nettstudium