Emnebeskrivelse

Omsorgstenestene står overfor store utfordringar for å legge til rette for eit meiningsfullt og aktivt liv for personar med demens. Vidareutdanning i Aktiv omsorg skal legge til rette for relevante miljøtiltak til personar med demens og deira pårørande.

Array