Examen facultatum

Examen facultatum er eit obligatorisk innføringsemne i Bachelor i språk og litteratur ved Høgskulen i Volda. Emnet kan også takast innanfor andre studium og bachelorprogram ved Høgskulen i Volda eller andre høgskular og universitet.

 • Organisering

  Deltid
  Nettstudium
 • Studiepoeng

  10
 • Søknadsfrist

 • Startsemester

  Haust
 • Søknadskode

  4001

Studieinnhald

Examen facultatum skal gi kjennskap til sentrale spørsmål i dei humanistiske faga og tilhøvet mellom dei humanistiske faga og samfunnet. Fagstoffet er delt i tre delar:

 • Humanistisk vitskapshistorie
 • Tekst og tolking (hermeneutikk)
 • Kunst og samfunn.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse

Undervisningsmåtar og vurderingsordningar

Undervisninga vert gitt gjennom nettleksjonar. Studentane fylgjer opp gjennom oppgåveskriving og responsar på medstudentar sine oppgåvetekstar. I arbeidet med den skriftlege oppgåva får studentane rettleiing frå faglærar.

Les om vurderingsordningar og eksamen i emneplanen for studiet.