Ledelse i helse- og sosialtjenestene

Helse- og omsorgssektoren er preget av profesjoner med høye krav til selvstendig yrkesutøvelse. Målsettingen er å gi studentene en innføring i sentrale ledelsesbegreper og metoder for å kunne møte utfordringer innenfor helse- og sosialtjenesten. Videreutdanningen er et samarbeidsprosjekt mellom høyere utdanningsinstitusjoner i Møre og Romsdal, og blir i år startet opp ved Høgskulen i Volda.

 • Organisering

  Deltid
  Samlingar
 • Studiepoeng

  30
 • Søknadsfrist

 • Startsemester

  Haust
 • Søknadskode

  4345

Studieinnhald

Studiet skal skape økt forståelse for det endringspresset som helse- og omsorgssektoren står overfor, bl.a. gjennom sterkere krav til brukermedvirkning og vekst i antall private aktører. Faginnholdet er organisert i fem hovedtemaer:

 • Styring, organisasjon og ledelse
 • Juss i helse- og sosialtjenesten
 • Økonomistyring i helse- og sosialtjenesten
 • Personalledelse
 • Endring og ledelse

Opptakskrav

Minimum 3-årig universitets- eller høgskuleutdanning- Søkjarar med leiarerfaring frå helse- og sosialtenestene vil bli prioritert.

Undervisningsmåtar og vurderingsordningar

Studiet er samlingsbasert med nettstøtte. Les mer om vurderingsordninger og eksamen i studie-og emneplanene.

Aktuelle yrke og vidare studium

Studiet skal bidra til å sette ledelse og lederatferd inn i en organisatorisk og samfunnsmessig kontekst, og gi ledere innenfor helse- og omsorgssektoren økt faglig innsikt og personlig trygghet.

Studenter som ønsker å fullføre Master i helse- og sosialfag - meistring og myndiggjering ved Høgskulen i Volda, vil få studiet automatisk godkjent innenfor denne graden.