Mat, kosthald og helse

Mat, kosthald og helse er i dagens samfunn eit svært aktuelt tema. Studiet er først og fremst retta mot deg som vil undervise i faget Mat og helse i grunnskulen. Likevel gir studiet relevant kompetanse for deg som skal arbeide i andre samanhanger slik som i barnehage, helsesektoren og andre stader der mat og kosthald inngår.

 • Organisering

  Deltid
 • Studiepoeng

  30
 • Søknadsfrist

  15. april 2017
 • Startsemester

  Haust
 • Søknadskode

  4050

Studieinnhald

Som student skal du lære å arbeide med mat i ulike samanhengar. Mat handlar mellom anna om kost og ernæring, førebyggjande og helsefremjande arbeid, spesialkost, praktisk matlaging og matvitskap. Å kunne setje saman eit fullverdig kosthald er ein sentral del av studiet. Du vil dessutan lære å planleggje kurs- og undervisning knytt til mat, kost og helse både ute og inne.

Opptakskrav

 Generell studiekompetanse

Undervisningsmåtar og vurderingsordningar

Undervisningformene er allsidige lagt opp med forelesningar, praktisk matlaging både ute og inne, eksperimentering, prosjekt- og temaarbeid. Les om vurderingsordningar og eksamen i studie- og emneplanane.

Aktuelle yrke og vidare studium

Studiet gir aktuell og etterspurt kompetanse både i skuleverket, helsesektoren og andre stadar der mat og kosthald er viktig. Det kan byggjast ut til årsstudium i Matkultur og helse ved Høgskulen i Volda. Studiet kan inngå i ei lærarutdanning og som valfri del av ein bachelorgrad.