Media, IKT og design - medieproduksjon

Er du kreativ, engasjert og vil jobbe i framtidas mediebransje? På Media, IKT og design skapar du innhald for og utformar dagens og morgondagens plattformer. I studieretninga Medieproduksjon jobbar du med bilde­ og videoproduksjonar innan fleire sjangrar.

 • Organisering

  Heiltid
 • Studiepoeng

  180
 • Søknadsfrist

  15. april 2017
 • Startsemester

  Haust
 • Søknadskode

  223 845

Studieinnhald

Medieproduksjon fokuserer på film, foto og fleirkameraproduksjon. Du jobbar med bilde­ og videoproduksjonar innan fleire sjangrar, med fokus både på teknikk, dramaturgi og innhaldsproduksjon mot ulike plattformer.

Studiet sitt første år er felles med studieretninga Mediedesign og gir deg ei innføring i design, foto, videoproduksjon og web samt medieteori. Deretter spesialiserer du deg i medieproduksjonsfeltet med varierte prosjekt innan kortfilm, live­produksjon, corporate productions, destinasjonsbranding og nye uttrykksformer mot nett. Som del av studiet inngår både praksisopphald, større prosjektarbeid og produksjonar for ulike oppdragsgivarar, og du vil jobbe både individuelt og i team. 

Opptakskrav

Generell studiekompetanse.

Internasjonalisering

Studiet er lagt opp slik at studentane kan gjennomføre eit semester ved eit universitet i utlandet.

Studieprogrammet tek i mot studentar frå utlandet i nokre av emna, og vi får også besøk av gjesteførelesarar frå utlandet. Nokre emne og enkeltførelesingar kan derfor vere undervist på engelsk.

Undervisningsmåtar og vurderingsordningar

Undervisninga er organisert i form av førelesingar, workshops og praktisk arbeid, individuelt og i gruppe. Det blir lagt vekt på problembaserte og studentaktive arbeidsformer, og vi har eit godt samarbeid med næringslivet, både gjennom prosjekt og praksis. 

Du må disponere egen berbar PC og headset med mikrofon og eksternt lagringsmedium.

Les om vurderingsordningar og eksamen i studie- og emneplanane.

Aktuelle yrke og vidare studium

Denne studieretninga kvalifiserer til ulike yrke i mediebransjen, og kan danne grunnlag for ei karriere som medieprodusent innan oppdragsfilm, foto og eventproduksjon. Bachelor i Media, IKT og design kvalifiserer for vidare studium på mastergradsnivå, mellom anna Master i Media Practices.