Naturfag 1 for 5.–10. årstrinn, Kompetanse for kvalitet

Studiet er tilrettelagt og forbeholdt lærere som er tatt opp gjennom Kunnskapsdepartementets satsing «Kompetanse for kvalitet». Innholdet i studiet tilsvarer Naturfag 1 i grunnskolelærerutdanningen for 5.–10. årstrinn.

 • Organisering

  Heiltid
  Deltid
  Nettstudium
  Samlingar
 • Studiepoeng

  30
 • Søknadsfrist

  01. mars 2017
 • Startsemester

  Haust

Studieinnhald

Gjennom studiet skal studenten tilegne seg et solid faglig og fagdidaktisk grunnlag for å kunne planlegge, organisere, tilpasse, gjennomføre og evaluere ulike læreprosesser i naturfag for elever på 5.–10. årstrinn. Studenten skal tilegne seg kompetanse til å undervise naturfag i dagens skole, samt kunne bidra til å utvikle fremtidens naturfagundervisning ved egen skole. Studiet inneholder ikke organisert praksis, men det er en forutsetning at studenten knytter studiet til egen arbeidssituasjon. Arbeidskrav vil bli gitt i tilknytning til egen undervisning eller observasjon av andre sin undervisning i grunnskolen.

Studiet kan påbygges med Naturfag 2 for 5.-10. årstrinn, da som årsstudium naturfag 1 + 2

Opptakskrav

Lærerutdanning.

Undervisningsmåtar og vurderingsordningar

Hoveddelen av teoriundervisningen foregår via internett. Det er obligatorisk fremmøte til all praktisk undervisning, som består av to samlinger á 2-3 dager per semester. Studiet inneholder skriftlige arbeidskrav, og sluttvurderinger gjennomføres i form av skriftlig eksamen.

Aktuelle yrke og vidare studium

Det er stort behov for lærere med naturfagkompetanse på alle trinn i grunnskolen, og lærere med naturfag i fagkretsen er derfor etterspurte i arbeidsmarkedet.