Naturfag 2 for 5.–10. årstrinn - videreutdanning for lærere

Skolefaget naturfag omfatter naturvitenskaplige fagområder som har enorm betydning for det globale samfunnet. De er basis for den teknologiske utviklingen, og er grunnleggende for forsøkene på å forstå verden vi lever i. Studiet gir kunnskap som kvalifiserer til å undervise på ungdomstrinnet i grunnskolen, og er et tilbud til lærere som alt er i jobb og som ønsker videreutdanning i naturfag.

 • Organisering

  Heiltid
  Deltid
  Nettstudium
  Samlingar
 • Studiepoeng

  30 stp.
 • Søknadsfrist

 • Startsemester

  Vår
 • Søknadskode

  4158

Studieinnhald

Det blir gitt undervisning i naturvitenskapsfagene biologi, fysikk, geofag og kjemi. Målet er å gi studentene et faglig og fagdidaktisk grunnlag for å undervise i disse fagene. I tillegg til den teoretiske undervisningen er praktiske øvinger i laboratoriet og ute i naturen viktige komponenter i studiet. Videre er oppøving til kritisk evaluering av informasjon og metodisk og vitenskapelig tenkesett viktige mål i undervisningen, slik at en i større grad er i stand til å vurdere troverdigheten i påstander om naturfaglige tema som stadig kommer frem i dagspressen, i reklame og fra andre kilder i samfunnet.

Studiet har oppstart både haust og vår. Du kan anten ta 15 stp. haust + 15 stp. vår, eller 15 stp. + 15 stp. vår.

Opptakskrav

Fullført lærerutdanning (allmennlærer, førskolelærer, faglærer eller PPU) og 30 studiepoeng naturfag.

Undervisningsmåtar og vurderingsordningar

Størsteparten av teoriundervisningen foregår via internett. Det er obligatorisk fremmøte til all praktisk undervisning, som består av to samlinger á 2-3 dager pr. semester. Studiet inneholder skriftlige arbeidskrav, og sluttvurderinger gjennomføres i form av skriftlig eksamen. Mer informasjon er å finne i studie- og emneplanene. Disse er under revisjon, og oppdaterte versjoner for skoleåret 2017/2018 blir publisert i løpet av våren 2017.

 

Aktuelle yrke og vidare studium

Det er stort behov for lærere med naturfagkompetanse på alle trinn i grunnskolen, og lærere med naturfag i fagkretsen er derfor etterspurte i arbeidsmarkedet.