Naturfag 2 for 5.–10. årstrinn, Kompetanse for kvalitet

Studiet er tilrettelagt og forbeholdt lærere som er tatt opp gjennom Kunnskapsdepartementets satsing «Kompetanse for kvalitet», og er et videreutdanningstilbud til lærere som har 30 studiepoeng naturfag i sin tidligere utdanning. Innholdet i studiet tilsvarer Naturfag 2 i grunnskolelærerutdanningen for 5.–10. årstrinn.

 • Organisering

  Heiltid
  Deltid
  Nettstudium
  Samlingar
 • Studiepoeng

  30
 • Søknadsfrist

  01. mars 2017
 • Startsemester

  Haust

Studieinnhald

Gjennom studiet skal studenten tilegne seg et solid faglig og fagdidaktisk grunnlag for å kunne planlegge, organisere, tilpasse, gjennomføre og evaluere ulike læreprosesser i naturfag for elever på 5.–10. årstrinn. Studenten skal tilegne seg kompetanse til å undervise naturfag i dagens skole, samt kunne bidra til å utvikle fremtidens naturfagundervisning ved egen skole.

Studiet inneholder ikke organisert praksis, men det er en forutsetning at studenten knytter studiet til egen arbeidssituasjon. Arbeidskrav vil bli gitt i tilknytning til egen undervisning eller observasjon av andre sin undervisning i grunnskolen.

Opptakskrav

Lærarutdanning og 30 studiepoeng i naturfag, f.eks. naturfag 1 for 5. - 10 årstrinn.

Undervisningsmåtar og vurderingsordningar

Hoveddelen av teoriundervisningen foregår via internett. Det er obligatorisk fremmøte til all praktisk undervisning, som består av to samlinger á 2-3 dager per semester. Studiet inneholder skriftlige arbeidskrav, og sluttvurderinger gjennomføres i form av skriftlig eksamen.

Aktuelle yrke og vidare studium

Det er stort behov for lærere med naturfagkompetanse på alle trinn i grunnskolen, og lærere med naturfag i fagkretsen er derfor etterspurte i arbeidsmarkedet.