Studietilbod

Vi har opna for søking. Velkomen til studiebygda Volda!

Ditt søk ga 121 treff
Molde
Doktorgrad
1 semester
Volda
Heiltid
Bachelorgrad
6 semester (3 år)
Volda
Heiltid
Bachelorgrad
6 semester (3 år)
Volda
Deltid
Bachelorgrad
8 semester (4 år)
Deltid
Vidareutdanning (masternivå)
1 semester
Heiltid, Deltid, Nettstudium
Vidareutdanning (bachelornivå)
4 semester (2 år)
Heiltid
Mastergrad
4 semester (2 år)
Deltid
Mastergrad
8 semester (4 år)
Volda
Deltid, Nettstudium, Samlingar
Vidareutdanning (bachelornivå)
2 semester (1 år)
Volda
Deltid, Nettstudium, Samlingar
Vidareutdanning (bachelornivå)
2 semester (1 år)
Deltid
Vidareutdanning (bachelornivå)
2 semester (1 år)
Volda
Deltid, Nettstudium, Samlingar
Vidareutdanning (bachelornivå)
2 semester (1 år)
Heiltid, Nettstudium
Vidareutdanning (bachelornivå)
2 semester (1 år)
Deltid, Nettstudium
Vidareutdanning (bachelornivå)
4 semester (2 år)
Heiltid, Deltid, Samlingar
Fordjupingsstudium
2 semester (1 år)
Volda
Deltid
Årsstudium
4 semester (2 år)
Volda
Heiltid
Årsstudium
2 semester (1 år)
Deltid, Nettstudium
Innføringsemne
1 semester
Deltid, Nettstudium
Innføringsemne
1 semester
Heiltid, Deltid
Vidareutdanning (bachelornivå)
2 semester (1 år)
Deltid, Nettstudium
Vidareutdanning (bachelornivå)
1 semester
Heiltid
Årsstudium
2 semester (1 år)
Heiltid
Fordjupingsstudium
2 semester (1 år)
Volda
Heiltid
Bachelorgrad
6 semester (3 år)
Volda
Heiltid
Mastergrad, Yrkesutdanning
10 terminer (5 år)
Volda
Heiltid
Mastergrad, Yrkesutdanning
10 terminer (5 år)
Heiltid, Samlingar
Mastergrad
4 semester (2 år)
Deltid, Samlingar
Mastergrad
8 semester (4 år)
Volda
Heiltid
Bachelorgrad
6 semester (3 år)
Heiltid, Deltid, Nettstudium
Fordjupingsstudium
2 semester (1 år)
Volda
Heiltid
Årsstudium
2 semester (1 år)
Heiltid, Deltid, Nettstudium
Vidareutdanning (bachelornivå)
2 semester (1 år)
Heiltid, Nettstudium
Vidareutdanning (bachelornivå)
2 semester (1 år)
Deltid, Nettstudium
Vidareutdanning (bachelornivå)
4 semester (2 år)
Volda
Heiltid
Årsstudium
2 semester (1 år)
Heiltid
Fordjupingsstudium
2 semester (1 år)
Volda
Heiltid
Bachelorgrad
6 semester (3 år)
Deltid
Vidareutdanning (bachelornivå)
2 semester (1 år)
Volda
Heiltid
Bachelorgrad
6 semester (3 år)
Volda
Heiltid
Bachelorgrad
6 semester (3 år)
Heiltid, Samlingar
Mastergrad
4 semester (2 år)
Deltid, Samlingar
Mastergrad
8 semester (4 år)
Volda
Heiltid
Bachelorgrad
6 semester (3 år)
Heiltid, Deltid
Vidareutdanning (bachelornivå)
2 semester (1 år)
Volda
Heiltid
Årsstudium
2 semester (1 år)
Deltid, Samlingar
Vidareutdanning (masternivå)
2 semester (1 år)
Deltid, Samlingar
Vidareutdanning (masternivå)
1 semester
Volda
Heiltid
Mastergrad
4 semester (2 år)
Deltid
Vidareutdanning (bachelornivå)
2 semester (1 år)
Deltid
Vidareutdanning (bachelornivå)
2 semester (1 år)
Deltid, Samlingar
Vidareutdanning (masternivå)
2 semester (1 år)
Deltid, Nettstudium, Samlingar
Vidareutdanning (bachelornivå)
2 semester (1 år)
Deltid, Nettstudium, Samlingar
Vidareutdanning (bachelornivå)
2 semester (1 år)
Deltid, Nettstudium, Samlingar
Vidareutdanning (bachelornivå)
2 semester (1 år)
Volda
Deltid, Nettstudium, Samlingar
Vidareutdanning (bachelornivå)
2 semester (1 år)
Deltid, Nettstudium, Samlingar
Vidareutdanning (bachelornivå)
2 semester (1 år)
Deltid, Nettstudium, Samlingar
Vidareutdanning (bachelornivå)
2 semester (1 år)
Volda
Deltid, Nettstudium, Samlingar
Vidareutdanning (bachelornivå)
2 semester (1 år)
Volda
Heiltid
Årsstudium
2 semester (1 år)
Volda
Heiltid
Bachelorgrad
6 semester (3 år)
Volda
Heiltid
Bachelorgrad
6 semester (3 år)
Volda
Heiltid
Årsstudium
2 semester (1 år)
Volda
Heiltid
Bachelorgrad
6 semester (3 år)
Volda
Heiltid
Årsstudium
2 semester (1 år)
Samlingar
Vidareutdanning (bachelornivå)
1 semester
Deltid
Fordjupingsstudium
1 semester
Deltid
Vidareutdanning (bachelornivå)
2 semester (1 år)
Heiltid, Deltid, Nettstudium, Samlingar
Vidareutdanning (bachelornivå)
1 semester
Heiltid, Deltid, Nettstudium, Samlingar
Vidareutdanning (bachelornivå)
2 semester (1 år)
Deltid, Nettstudium, Samlingar
Vidareutdanning (bachelornivå)
2 semester (1 år)
Heiltid, Samlingar
Årsstudium
2 semester (1 år)
Deltid, Samlingar
Vidareutdanning (masternivå)
2 semester (1 år)
Heiltid, Deltid, Nettstudium
Fordjupingsstudium
2 semester (1 år)
Deltid, Nettstudium
Vidareutdanning (bachelornivå)
4 semester (2 år)
Heiltid, Nettstudium
Vidareutdanning (bachelornivå)
2 semester (1 år)
Deltid, Nettstudium
Vidareutdanning (bachelornivå)
2 semester (1 år)
Deltid, Samlingar
Fordjupingsstudium
2 semester (1 år)
Deltid, Nettstudium
Vidareutdanning (bachelornivå)
2 semester (1 år)
Volda
Deltid, Nettstudium
Vidareutdanning (bachelornivå)
2 semester (1 år)
Heiltid, Samlingar
Mastergrad
4 semester (2 år)
Deltid, Samlingar
Mastergrad
8 semester (4 år)
Deltid, Nettstudium
Vidareutdanning (bachelornivå)
2 semester (1 år)
Volda
Heiltid
Bachelorgrad
6 semester (3 år)
Volda
Deltid, Samlingar
Vidareutdanning (masternivå)
1 semester
Volda
Heiltid
Bachelorgrad
6 semester (3 år)
Deltid, Samlingar
Yrkesutdanning
4 semester (2 år)
Heiltid
Yrkesutdanning
2 semester (1 år)
Deltid, Samlingar
Yrkesutdanning
4 semester (2 år)
Deltid
Vidareutdanning (bachelornivå)
1 semester
Deltid, Samlingar
Vidareutdanning (masternivå)
1 semester
Volda
Heiltid
Bachelorgrad
6 semester (3 år)
Heiltid, Deltid, Nettstudium
Vidareutdanning (bachelornivå)
2 semester (1 år)
Heiltid, Deltid
Vidareutdanning (bachelornivå)
2 semester (1 år)
Heiltid, Nettstudium
Vidareutdanning (bachelornivå)
2 semester (1 år)
Deltid, Nettstudium
Vidareutdanning (bachelornivå)
4 semester (2 år)
Heiltid, Deltid
Fordjupingsstudium
2 semester (1 år)
Heiltid, Deltid, Nettstudium
Fordjupingsstudium
2 semester (1 år)
Volda
Heiltid
Årsstudium
2 semester (1 år)
Deltid, Nettstudium, Samlingar
Vidareutdanning (masternivå)
2 semester (1 år)
Volda
Deltid, Samlingar
Fordjupingsstudium
2 semester (1 år)
Deltid, Samlingar
Vidareutdanning (masternivå)
2 semester (1 år)
Deltid, Samlingar
Vidareutdanning (bachelornivå)
2 semester (1 år)
Deltid, Samlingar
Mastergrad
8 semester (4 år)
Heiltid, Samlingar
Mastergrad
4 semester (2 år)
Volda
Heiltid
Årsstudium
2 semester (1 år)
Deltid, Nettstudium
Vidareutdanning (bachelornivå)
2 semester (1 år)
Deltid, Nettstudium
Vidareutdanning (bachelornivå)
2 semester (1 år)
Volda
Heiltid
Bachelorgrad
6 semester (3 år)
Volda
Heiltid
Bachelorgrad
6 semester (3 år)
Heiltid, Samlingar
Vidareutdanning (masternivå)
2 semester (1 år)
Deltid, Samlingar
Vidareutdanning (masternivå)
4 semester (2 år)
Volda
Heiltid
Bachelorgrad
6 semester (3 år)
Volda
Deltid, Samlingar
Doktorgrad
2 semester (1 år)
Deltid
Fordjupingsstudium, Vidareutdanning (bachelornivå)
2 semester (1 år)
Volda
Deltid, Samlingar
Vidareutdanning (bachelornivå)
6 semester (3 år)
Deltid, Nettstudium
Vidareutdanning (bachelornivå)
2 semester (1 år)
Deltid, Samlingar
Vidareutdanning (bachelornivå)
2 semester (1 år)
Volda
Deltid, Samlingar
Vidareutdanning (masternivå)
1 semester